Lavangsleiren er en kjær tradisjon som arrangeres to ganger i året, en på våren og den andre på høsten. Det er 50 år siden første Lavangsleir ble arrangert og det ble tidligere markert i vår, og nå skal det markeres igjen på årets andre leir.

Leir er fortsatt populært
Leirleder Jon Syver Norbye kan fornøyd informere at det er rundt 16 påmeldte barn. - Det er flott å se at så mange har meldt seg på. Dette viser bare at leir er fortsatt populært. Det er mange barn som kommer igjen noe som er veldig morsomt å se, sier han fornøyd ovenfor nettavisen. Leirskolen starter fredags kveld og vil ha et forløp til søndag formiddag. Det er lagt opp til ulike aktiviteter som underholdning, sporlek og mye mer. Søndag formiddag blir det gudstjenestelig møte i Lavangen kirke hvor blant annet Leirkoret synger.

Lavangsleir_Big.jpg
I Lavangen kirke 14. mai i år overrakte leder i menighetsrådet, Arne Lundberg, blomst til Oddny Røkenes, som har vært med helt fra den første leiren i 1967.  Han takket for den trofaste tjenesten hun har utført blant barna på bedehuset i så mange år. Også Line Skjelnes og Solbritt Eklo ble nevnt spesielt og takket for det flotte arbeidet som blir gjort år etter med leirene på bedehuset. FOTO: ALEX NORBAKKEN