I forbindelse med kartlegging av rovvilt oppfordrer Statens naturoppsyn (SNO) alle som ferdes i utmark og fjell om å melde fra hvis de kommer over gaupespor. Hovedsakelig er det familiegrupper som det er særlig ønsket å få dokumentasjon på. Rovviltskoordinator ved States naturoppsyn Thomas Johansen forteller at hvis man kommer over spor man mistenker kan være fra gauper, så oppfordres det til å ta bilder, helst ett bilde rett ovenfra et individuelt spor, og et bilde som viser sporrekken. Det ønskes også at det legges en centimeterstokk ved siden av sportrykket. Disse bildene sendes så til nærmeste rovviltkontakt, som da videreformidler dette. – Ofte vil vi kunne avgjøre om det er gaupe og om det er interessant å følge opp kun ut i fra bildene, opplyser Johansen.

gaupespor_artikkelfoto.jpg
I tillegg til nærbilde av et individuelt spor, er det også ønskelig at man tar bilder av sporrekken også om man kommer over gaupespor. FOTO: PRIVAT.


Hvordan å kjenne igjen gaupespor
Om man er usikker på å gjenkjenner gaupespor opplyser Johansen at det finnes et par tommelfingerregler. – Gaupen etterlater forholdsvis store spor, og er det litt snø kan sporet gjerne være på størrelse med en knyttneve eller en snusboks. I motsetting til rev eller andre hundedyr er gaupesporet rundere og har ikke så kraftig markerte klør som for eksempel rev. Gaupepoten er også asymmetrisk, altså at den ene av de fire tærne er litt lengre enn de andre, opplyser rovviltskoordinator ved States naturoppsyn, Thomas Johansen overfor nettavisen. Melding om gaupespor bør sendes omgående etter de er oppdaget, slik at sporene ikke snør ned eller forsvinner. Dette gjelder ut februar måned.

 

Kontaktinfo til rovviltkontakter i Troms