Tor Lyngmo ved Fjellkysten Gjestehus informerer om at den kommunale parkeringsplassen ved Fjellkysten har ved stadig flere anledninger vist seg å være liten ved større arrangementer. Lyngmo informerer at i flere anledninger har dette resultert med parkeringer foran inngangen til Fjellkysten og ellers på området som ikke er beregnet for parkering. - Parkeringen foran hovedinngangen er spesielt uheldig i forhold til utrykningskjøretøyer, sier Lyngmo ovenfor nettavisen.

Dokument_UtvidelseParkeringsplassFjellkysten_Big.jpg
Utvidelsen blir på 8 meter i lengde i sørlig retning, og 20 meter i lengde i nordlig retning. SAKSDOKUMENT

- Skritt i riktig retning
Bredden blir den samme som eksisterende parkeringsplassen på 18 meter. Med en slik utvidelse blir område en fordobling og kan romme opp til 60 biler. - Dette blir et skritt i riktig retning i vår idé om å videreutvikle Fjellkysten Gjestehus, avslutter Tor Lyngmo til nettavisen. Det er Fjellkysten selv som må bekoste utvidelsen.