Aksjonene «Rydd et kulturminne» tilbyr skoler, barnehager og idrettslag stipend på 4.00 kroner for å rydde og gjøre det tilgjengelig omkring et kulturminne i sitt nærmiljø. Aksjonsansvarlig Randi Skogum nevner at aksjonen er rettet mot barn og ungdom under 18 år og kombinere praktisk arbeid med kunnskap om kulturarv i nærmiljøet. - Vi ønsker å gjøre ungdom mer bevisst med kulturarven i sitt nærmiljø, informerer Skogum ovenfor nettavisen.

RyddKultruminne_FotoBenteFonnebo_Forside.jpg
Elevene ved Uvdal skole fullførte ryddingen gjennom Fauskodammens Venner og Den kulturelle skolesekken. FOTO: BENTE FØNNEBØ

- Veldig stort engasjement
Skogum nevner at det har vært et veldig stort engasjement av skoler, og lag og foreninger som har på en eller annen måte vedlikeholdt kulturminner eller kulturmiljøet slik at det blir mer tilgjengelig for publikum. - Det er kjempeartig å se at det er så mange som har engasjert seg i dette. Tidligere aksjoner har vært svært vellykkede som har gitt en merkbar effekt i det lokale kulturlandskapet, sier Skogum fornøyd. Skogum oppfordrer avslutningsvis skoler og ulike lag og foreninger til å søke om stipendet. - Det er fin mulighet til å tjene seg en liten slant. For elever vil dette hjelpe til en potensiell klassetur, avslutter Skogum ovenfor nettavisen.

Søknadsfristen er 20. november.
Klikk her for mer informasjon...