Til sammen har de videregående skolene i Troms mottatt søknad om skolepass fra 5606 ungdommer fra Troms, noe som er tretti flere enn i fjor. I følge fylkesråd for utdanning, Roar Sollied bærer tallene fremdeles preg av elevkullsnedgangen, og for førstegangssøkere til VG1 er det 200 færre søkere, jevnt fordelt over yrkesfag og studieforberedende. I tillegg er det over 400 som har søkt seg til videregående skoler i Troms som kommer fra andre fylker. – Til Sjøvegan videregående skole er det kommet inn i underkant av 200 søknader, i tillegg til rundt 10 gjesteelever fra andre fylker, opplyser fylkesråd for utdanning Roar Sollied til nettavisen.

 

5519489_1296069.jpg
Tallene som er lagt frem er førstevalgsøkere, til Sjøvegan videregående skole er det i underkant av 200 søkere fra Troms fylke, og cirka 10 søkere fra andre fylker.