Telenor har i følge en pressemelding lokalisert feilen – et brudd i en fiberkabel mellom Narvik og Bjerkvik. I pressemeldingen går det frem at bruddstedet er lokalisert 1300 meter ute i sjøen mellom Narvik og Bjerkvik. Det er i følge Telenor nå rekvirert kabelskip og det vil dessverre ta noe tid før det er på plass. Så kunder som er fri for internett i Salangen, vil måtte kunne vente til lørdag før nettet er tilbake. Det er kommunene Salangen, Narvik, Gratangen og Bardu som er rammet av denne feilen. Det er også noe redusert mobildekning enkelte steder, går det frem av pressemeldingen fra Telenor.