Det er ikke hverdagskost lengre at båter kommer inn til Sjøvegan. Spesielt etter at Henriksenkaia ble revet, og det ble fyllt ut med stein. Men gamle Lundkaia fungerer enda fint som anløpssted for vareleveranser til Felleskjøpet på Sjøvegan. Fredag kveld kom båten M/s Kristian With med varer til bøndenes butikk på Sjøvegan. Det var i hovedsak kunstgjødsel som ble løftet over bord i fredagskveld- timene. Spesielt var det også at naturen ønsket båten velkommen på sin helt spesielle måte med tåkedis og solfarget kveldshimmel som kunne ta pusten av en hver Salangen- patriot.