I pressemeldingen fra Coop Nord SA opplyser de at det er besluttet å omdanne samtlige av de 18 Extra Bygg-butikkene i landet til fordel for Obs Bygg. Grunnen til dette er i hovedsak at dette er et bedre konsept og er en kjede det er satset mer på i forhold til reklame. - Vi har ganske få Extra Bygg-butikker i Norge, og for å samordne løfter og lettere markedsføre alle våre butikker er det nå besluttet å gjøre om alle Extra-Bygg butikker til Obs-Bygg. De butikker som er Extra Bygg i dag vil i grunn bare få nytt navn, bedre tilbud og priser, forteller administrerende direktør Kjell Olav Pettersen.