Salangen-Nyheter

Tips: 957 900 86
tips@salangen-nyheter.com
Søndag 22. april 2018

  • mandag8°C
  • tirsdag7°C
  • onsdag7°C
Salangen:
https://www.Autodoc.Co.No
1STA_forvaltning_kjell_magne_johnsen_BIG
Kjell Magne Johnsen fra miljøvernavdelingen forklarer begerepet forvaltning. FOTO: INGER KRISTIN HOGNESTAD

Avsluttet prosjekt:

Fiskeforvaltning i timen

SJØVEGAN: Klasse 1STA ved Sjøvegan videregående skole har nylig avsluttet et omfattende prosjekt om fiskeforvaltning i Salangen. - Det har vært lærerikt å ta en konkret problemstilling i lokalsamfunnet, sier naturfagslærer Kjell Ove Jensen.


Gjennom landsprosjektet Den Naturlige Skolesekken har Sjøvegan videregående skole søkt og fikk midler til å gjennomføre et tverrfaglig prosjekt med temaet om bærekraftig utvikling. Klassen 1STA har over tid jobbet med temaet og hvordan oppdrettsnæringen påvirker Salangsvassdraget. - Bærekraftig utvikling er et viktig tema som er med i flere fag. Vi brukte midlene til å holde seminar der vi inviterte folk utenfra. Nå tok vi Salangselva som eksempel og det er artig at vi tar en konkret problemstilling i lokalsamfunnet og ser at det er ikke bare teori, sier naturfagslærer Kjell Ove Jensen i klassen 1STA.

Fiskeforvaltning_LærerBig.jpg
Kjell Ove Jensen ser muligheten og ønsker å få til et nytt omfattende prosjekt med neste klassen. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

Viktig med lokal undervisning
Elevene har jobbet med prosjektet i en periode på et år, men har ikke jobbet kontinuerlig. - Det har vært interessant å se hvordan de ulike partene ser på dette; oppdrettsnæringen, grunneier, turistnæringene, fiskere og fylkesmannen. Jeg har lært masse og jeg hadde lite kunnskaper om hvordan situasjonen er i Salangsvassdraget. Vi har fått mye informasjon og det er veldig viktig siden det er lokalt, sier Sander Daleng til nettavisen.

1STA_Forvaltning_Anton_heggås_BIG.jpg
Anton Heggås viser noen av sine favorittfiskeplasser langs Salangsvassdraget. FOTO: INGER KRISTIN HOGNESTAD

Bedre enn tavlelæring
Under prosjektet har de gjennomført ulike arbeidsmetoder som elevene var enige om var bedre enn tavlelære. - Vi besøkte oppdrettsanlegget på Engenes, nylig hadde vi et seminar der vi inviterte de ulike partene som hadde en debatt, i tillegg fikk enkelte grupper tildelt en av partene som de hadde fokuset på og fikk stå punktet i fra, forklarer Martin Myrvoll til nettavisen.

Til nyhetsarkivet
Tips en venn


Hva skjer i Salangen

Søk i våre sider