Leder i Øvre Salangen Sankelag Glenn Thomassen kan meddele at de har fått mesteparten av sauene hjem til sin rettmessige gård, men det er fortsatt noen igjen. - Jeg har ikke noen full oversikt over hvor mange som gjenstår. På grunn av at høsten har vært tørr og fin har sankingen vært utfordrende med tanke på at sauene har vært spredt seg utover, deler Thomassen ovenfor nettavisen.

Ta kontakt
Thomassen sier at det kan ha vært opp til 5000 sauer på utmarksbeite i år som er fordelt utover deres 14 medlemmer. Utmarksbeite har strekt seg over store områder som til Brandvoll, Salangsdalen og Seljeskogen, bare for å nevne noen. På grunn av at alle sauene ikke har blitt sanket inn oppfordrer Thomassen om å ta kontakt med han om det blir observert frittgående sauer i Øvre Salangen og omegn. Sauene er fargekodet og har øremerker som gjør det enklere å finne sin respektive gårdsplass.

Er du ute i området og ser sau kan du ta kontakt med Glenn Thomassen på tlf: 909 82 511.