Kulturkontoret sammen med teknisk avdeling ved Salangen kommune utarbeidet sammen søknaden om spillemidler. – Det er veldig hyggelig at vi har fått midler til en ny klatrevegg, men vi trodde kanskje av vi kom til å få det ettersom dette var høyt prioritert da søknaden ble skrevet i høst. Dette er noe som vil kunne gagne veldig mange i Salangen, både de som ønsker å drive med klatring på fritiden og for skolene. Den gamle klatreveggen har lenge vært stengt for bruk, forteller kultursjef, Kurt-Jan Kvernmo.


Vil være klar i løpet av høsten
Etter en ombygging i Salangshallen i 2014 har klatreveggen vært stengt av sikkerhetsmessige årsaker. Men, endelig er ventingen snart over for de klatreglade salangsværingene. – Vi blir nok å begynne å rive ned den gamle klatreveggen så snart skolen er slutt for sommeren. Så blir vi å inngå en avtale med leverandørene, og forhåpentligvis vil en ny vegg være klar til bruk rundt månedskiftet august - september, opplyser kultursjefen.