Troms Fylkeskommunes frivillighetspris er den nyeste av prisene, og er en viktig del av fylkeskommunens satsing på frivillighet. Frivillig innsats er en hovedingrediens i et aktivt lokalsamfunn, og har stor betydning for trivsel og livskvalitet for innbyggerne i Troms. Prisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort et særlig godt arbeid med å synliggjøre frivillig innsats i sitt lokalmiljø eller regionalt.


Eventyrlig opplevelse
I tillegg deler Troms Fylkeskommune ut kulturpris til en skapende kunstner eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en innsats i kulturlivet i Troms. I 2014 var det Eliseus Rønhaug som ble tildelt prisen for sitt arbeid med å bygge opp historielagsbevegelsen i Troms, og han var veldig fornøyd med den opplevelsen. - Det var helt fantastisk og eventyrlig. Jeg ble invitert til et flott arrangement sammen med andre prisvinnere, hvor det ble holdt en flott tale av fylkesordføreren, forteller Rønhaug til nettavisen. Han anbefaler folk om å jobbe mot kulturprisen, og kjenner til mange folk i hele Troms fylke som gjør utrolig mye arbeid og fortjener denne prisen. - Jeg tenker allerede på forslag av folk som jeg skal sende inn som jeg vet fortjener kulturprisen, avslutter Rønhaug.


Fristen for forslag til kandidater er 15. oktober. Forslag sendes til postmottak@tromsfylke.no, eller til:
Troms fylkeskommune,
kulturetaten,
postboks 6600,
9296 Tromsø.