Flere hundre soldater, både norske og utenlandske har siden mandag 5. mars vært i området på grunn av øvelsen Joint Reindeer. I pressemeldingen fra Forsvaret opplyses det. – Fra 5-11. mars vil øvelsen Joint Reindeer gjennomføres i Indre Troms. Øvelsen vil foregå mellom Evenes i sør og Bardufoss i nord. Over 5000 soldater deltar på øvelsen. Hæren øver med bidrag fra sjø, luft og HV, samt allierte styrker. ​Joint Reindeer er den nest største øvelsen i Forsvaret i 2018 og for Hæren er det nærmest en generalprøve før høstens store NATO-øvelse Trident Juncture. En så stor øvelse vil føre til økt militæraktivitet langs E6 og veiene langs kysten allerede fra 1. mars og helt frem til 15. mars. Mest aktivitet vil det være mens selve øvelsen pågår 5.- 11. mars. Hæren anbefaler sivile trafikanter å påregne ekstra tid, om de skal ferdes i disse områdene.