www.salangen-nyheter.com

Om nettavisen

Salangen-Nyheter følger reglene for god presseskikk, slik de er nedfelt i Vær Varsom- plakaten. Ta kontakt med sjefsredaktøren dersom du mener Salangen-Nyheter går over streken for hva som er akseptabel journalistikk. Brudd på god presseskikk kan klages inn for:

Pressens Faglige Utvalg (PFU)
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17,
postboks 46, Sentrum, 0101 OSLO


Besøksadresse:
Nettavisen Salangen-Nyheter AS
Kongsveien 62
9350 Sjøvegan
Organisasjonsnummer: 912 115 976 MVA

Kontakt informasjon:

Nettavis og web-tv- redaksjon:

Aleksander Walør - Journalist og radio/web-tv reporter - aw@salangen-nyheter.com
Knut- Arild Johansen - Journalist og radio/web-tv reporter - kaj@salangen-nyheter.com 
Marita Andreassen - Fotograf / marita@salangen-nyheter.com
Are Apeland - Programleder / aa@salangen-nyheter.com
Eivind Dons - IT- konsulent  / ed@salangen-nyheter.com

Administrasjon:
Jon Henrik Larsen - eier, daglig leder og annonseselger /  jhl@salangen-nyheter.com
Katja Strand - Salgs- og markedsansvarlig /  ks@salangen-nyheter.com
Herleif Kristoffersen - Driftsansvarlig og personalansvarlig /   hk@salangen-nyheter.com
Monica Nybakken - Personal og kontormedarbeider / monica@miki-senteret.no
Roy Strand, Rådgiver for Jon Henrik   /   rs@salangen-nyheter.com


Styre:
Jon Henrik Larsen - Styreleder
Hans Johan Tofteng - Styremedlem
Tor-Arne Chruickshank - Styremedlem
Johanne Eline Driveklepp - Styremedlem
Agnar Magne Fossbakk - Styremedlem

Vara til styret: Alf Gunnar Stenhaug

Regnskapskontor:  Regnskap i Nor AS

Telefon til redaksjonen: 957 900 86
E-post: tips@salangen-nyheter.com