www.salangen-nyheter.com

Nyhetsprogram på SN-TV:

Se dagens "Ettermiddag"

SJØVEGAN: Se dagens "Ettermiddag" sending som gikk på web-tv kanalen "SN-TV". Programleder var Herleif Kristoffersen og Aleksander Walør. I sendingen pratet vi blant annet med Inger-Ann Fossli om kalenderen til Spansdalen Historielag.


Til nyhetsarkivet