www.salangen-nyheter.com

Leder for Norske Kveners Forbund:

Det kvenske året

SJØVEGAN: 2017 ble året da kvenene reiste seg - slik har året som har gått blitt beskrevet. Leder Hilja Huru (bildet) oppsummerer et begivenhetsrikt år. Met saima flavun!.


Til nyhetsarkivet