Det heter seg slu som en rev, og det er ingen tvil om at instinktet sitter sterkt hos reven. Om de blir mange nok så kan de gjøre betydelige innhugg i bestanden på andre dyr og dermed endre økosystemet, i tillegg øker smittefaren for sykdommer og parasitter, flere som kan smitte over på hunder , katter og til og med mennesker. Vi har snakket med en av de lokale jegerne som er med på å holde bestanden nede ved hjelp av åte- og lokkejakt. Hvordan er status her i området? –Det er en del rev her på sørsiden av fjorden hvor jeg jakter. Jeg har i omlag ti år jaktet ganske aktivt for å holde bestanden redusert, og har i skogen rundt området hvor jeg jakter lagt merke til at det har vært en økning av spor fra andre småvilt, både rype, storfugl og hare, forteller jeger, Raymond Tollefsen til nettavisen.

 

Ville småviltjegere
Å holde revebestanden redusert er positivt for hele økosystemet, reven inkludert ettersom hvert individ kan ha større territorium og betydelig redusert smittefare av for eksempel reveskabb. Selv om revebestanden forvaltes er det ikke dermed sagt at annet småvilt vil blomstre frem sporenstreks. Ravn og kråke kan og gjøre innhugg i særlig rypebestand ved å forsyne seg av eggene. –Jeg feller ravn og kråke også, men det er litt dumt at kommunen ikke utdeler skuddpremie på disse ettersom det er voldsomt mye av begge artene, og ville gjort jakten mer attraktiv for flere, opplyser Tollefsen, og legger til at det er ikke bare skuddpremie og bestandsforvaltning som driver han til å holde på med revejakt. Han forteller at bare det å komme seg ut i naturen er en stor bonus i tillegg til spenninga.

 

Lokkekurs i Bardu
Bardu grunneierlag arrangerer den 26. januar kurs i predatorjakt, med hovedvekt på revelokk. Kurset er gratis for medlemmer, mens det er satt kursavgift på kroner 300,- for deltakere utenom. Hver deltaker får en egen lokkefløyte med seg. Kurset varer i fire timer og begynner klokken 18:00. –Viltforvaltning er veldig bra å holde på med, og det er veldig spennende og utfordrende opplevelse å drive med lokkejakt. Om det er noen som ønsker å være med å delta kan de ta kontakt med meg, forteller kursleder Jan Eiliv Hansen. Kurset finner forøvrig sted på Seterveien barnehage på Setermoen.