Uhellet skjedde på ettermiddagen like ved Hammaren på fylkesvei 141 i Lavangen. Det var smålig glatt på stedet og litt sporete, får nettavisen opplyst fra billister som kjørte forbi stedet. Sjåføren av melkebilen kom ikke fysisk til skade i hendelsen. Kjøretøyet ble stående i veigrøfta inn i mot fjellveggen, og pådro seg mer eller mindre ingen skader. Bergingsbil ble rekvirert og ankom stedet litt ut på ettermiddagen.