Salangen Brann og Redning gjør stadige endringer for å gjøre seg mer synlig. Tidlig 2017 skaffet gjenget seg en Facebook-konto som var til for å være en informativ kanal for innbyggerne i Salangen kommune og omegn. Denne omgangen var det eller et logoskifte som sto for tur. Initiativtaker for denne endringen var Kenneth Støve, som også sto bak ideen om å lage en Facebook-konto i fjor. Svein Åge Hegge ved Salangen Brann og Redning synes den nye logoen er kjempetøff, og er fornøyd med resultatet. - Initiativet om å oppdatere logoen til Salangen Brann og Redning kom fra Kenneth Støve. Han tok kontakt med Sander Johannes Karlsen som er kjent med grafisk arbeid, og det tok ikke lang tid før de første utkastene var ferdig, forteller Svein Åge Hegge fornøyd til nettavisen.

ny_logo_brannogredningGAMMEL_BIG_.jpg
Den nye logoen hentet flere hovedtrekk fra den eldre versjonen ovenfor. Stjernen i midten og formen forble det samme, mens brannhjelmen ble erstattet med selen som finnes på kommuneskjoldet til Salangen.

Inspirasjon fra Bardu
Den nye logoen har en del likheter med den eldre versjonen, men én spesifikk detalj er forskjellig, og Svein Åge Hegge kan kommentere hvorfor det ble sånn. - I Bardu har brann og redningsgruppa en logo med den tilhørende jerven som er på kommuneskjoldet til Bardu. Vi tenkte det også ville passe oss, så Sander designet flere utkast med Salangen sin sel på midten, informerer Hegge, og kommenterer ytterligere at disse da måtte godkjennes av ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo. - Vi sendte inn flere utkast før designet endelig ble bestemt. Logoen er veldig fin, men den blir ikke å tas i bruk riktig enda, siden det må produseres først. Det er ikke bestemt når det skjer, men vi blir ikke å vente så lenge før den kan sees på bilene våre, avslutter Svein Åge Hegge til nettavisen.