I over et halvt år har saken ligget inne hos Riksantikvaren, om hva som skal skje med Herredshuset på Sjøvegan. Etter en lengre prosess fikk Salangen kommune endelig svar fra Oslo om at Riksantikvaren ikke ønsker å bidra med midler for å ivareta det gamle kommunehuset i Salangen. - Vi har ikke fått noen utdypning for vurderingen, forteller kultursjef ved Salangen kommune, Kurt-Jan Kvernmo til nettavisen.


 Med friskt mot
Riksantikvaren mener dermed ikke at Herredshuset ikke skal bevares, men at dette i så fall da må kommunen selv ta ansvaret for. I brevet fra Riksantikvaren kommer det blant annet frem at byggingen har både stor arkitektonisk og kulturell verdi. Det eneste som er gjort til nå innad kommunen er at kultursjefen og teknisk sjef har hatt ett møte. - Vi har enda ikke kommet frem til noen konkret plan, alt er enda åpent. Ettersom kulturkontoret har hatt andre prioriteringer den siste tiden er vi nå klare med friskt mot til å møte arbeidet mot en endelig løsning vedrørende bevaring av Herredshuset, forteller Kvernmo avsluttende.