Det ønskes å fremme mer miljøvennlig transport. I Europa finnes det 2500 byer og tettsteder som deltar i kampanjeuken, og kommunen oppfordrer bedrifter og seg selv til å delta. Året før deltok 30 norske kommuner med forskjellige arrangementer og tiltak for å fremme og for å forbedre disse tilbudene. 

Bedrifter og virksomheter kan registrere seg som egne deltakere, ellers kan kommunen registrere minst ett tiltak for mer miljøvennlig transport som skal gjennomføres i løpet av året.

Mer informasjon kan leses på www.mobilitetsuken.no