Mandag formiddag sitter det en stor og bredskuldret fugl i toppen av et tre som strekker seg litt lengre opp enn de som står rundt. Det store gule nebbet er lett å se selv på 150 meters avstand. Det går mot hekketid for havørna. Ornitolog og forsker ved Norsk institutt for naturforsking (NINA), Karl-Otto Jacobsen forteller at havørna er mest aktiv nå i mars måned. – Det er nå de er mest synlige for folk ettersom de nå forbereder hekking, noe som innebærer at de stadig må hevde territorier og jakte, forteller Karl-Otto Jacobsen.


Mellom 10 og 20 par i Salangen
Havørna er oftest å se i kystnære strøk, men den kan forflytte seg langt inn på innlandet, da helst i forbindelse med næringssøk, men hekking kan forekomme  mange mil fra kystsonen. – I svensk Lappland er det fast bestand av havørn. For Salangens del har ikke noen eksakte tall foran meg nå, men det er nok mellom ti og tjue par av havørn i kommunen, opplyser, ornitolog og forsker ved NINA, Karl-Otto Jacobsen i intervju med nettavisen.