Salangen-Nyheter

Tips: 957 900 86
tips@salangen-nyheter.com
Søndag 19. november 2017

  • søndag-8°C
  • mandag-9°C
  • tirsdag-5°C
Været i Salangen:
https://www.Autodoc.Co.No
utneforside

Sykkeltaxi til de eldre:

SJØVEGAN: Folkehelsekoordinatoren jobber nå med å samle inn midler for å få til et spennende sykkeltilbud i Salangen som både vil gi mange flere innbyggere muligheten til friluftsliv.
Les mer
60_ønsker_banken_tilbake (1)

Mangel på bank gjør ting tungvindt:

SJØVEGAN: Det er snart ett og et halvt år siden Sparebank1 Nord Norge på Sjøvegan la ned, men banken savnes fortsatt av mange, blant annet historielaget synes det er tungvindt å benytte seg av det nåværende tilbudet til Posten.
Les mer
pensjonistforeningmoteforside

Utne besøkte pensjonistforeningen:

SJØVEGAN: Tirsdag kveld var folkehelsekoordinator i Salangen kommune, Jorun Utne på besøk under møtet til Salangen Pensjonistforening. Der fortalte hun om hennes arbeid og fremtidige planer rettet mot de over 65 år.
Les mer
101010_KOMMUNAL_KUNNGJØRING_VANN_AVLOPSAVGIFT (3)

Endring i kommunale avgifter:

SJØVEGAN: Etter ønske fra næringsdrivende har nå Salangen kommune gjort en endring i de kommunale forskriftene om vann- og avløpsgebyr for bedrifter og selvstendig næringsdrivende.
Les mer
BUFDIR_tilskuddsordning_2018_ingress

BUFDIR- tilskudd bringer mye glede:

SJØVEGAN: Det er nå mulig igjen å søke om støtte fra Nasjonal Tilskuddsordning mot barnefattigdom fra BUFDIR. Både offentlige instanser, private og forskjellige organisasjoner kan søke dette tilskuddet.
Les mer
ungdommens_fylkesrad_ingress

Valgt inn i Ungdommens fylkesråd:

SJØVEGAN/TROMSØ: Martine Seipäjärvi Daleng og Rakel Jenssen representerte Salangen under ungdommens fylkesting i Tromsø i helga. Der ble det valgt et nytt ungdomsråd, hvor Martine ble stemt inn som representant.
Les mer
000111_sigrun_sosiale_antenner_ingress

Ordfører med sosiale antenner:

SJØVEGAN: Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo har fått seg sosiale antenner. Antennen er selvfølgelig grønn av farge, håndlaget i Trøndelag og kommer med brukerveiledning.
Les mer
veien_til_rotvika_darling_ingress4

Veien mot Rotvika:

ROTVIKA: Fylkesvei 152 mot Rotvika er en smal vei med få avkjørsler. Dette har en betydelig effekt for tungtrafikken som frakter varer fra Salaks AS hver eneste dag, spesielt da når de møter personbiler på strekningen.
Les mer
Erling_bratsberg_bodelag_møte_ingress

Prøver å få aktivitet i bondelaget:

BRØSTAD/SJØVEGAN: Etter å lenge ha vært et innaktivt lokallag ønsker nå melkebonden Erling Bratsberg å blåse liv i Dyrøy og Salangen Bondelag. - Det er viktig at bøndene står sammen og har en sterkere stemme i politiske saker.
Les mer
aaretsalangsvaeringerbig2

Årets Salangsværing 2017:

SJØVEGAN: Det nærmer seg jul og tid for å komme med forslag på kandidater til prisen "Årets Salangsværing 2017" som skal deles ut av ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo.
Les mer
56565_Grillbue_lavangen_skole_ingress

Skal benyttes både til lek og klasserom:

TENNEVOLL: Lavangen Skole har nå fått en helt ny grillhytte på plass i skolegården. - Alle elevene synes den er fin, og gleder seg til å ta den i bruk, forteller rektor Dagfinn Antonsen.
Les mer
 
LavangenKommunestyremoter_2november2017Forside

Lavangen kommunestyre:

TENNEVOLL: Torsdag 2. november var det kommunestyremøte i Lavangen, der det ble diskutert ulike saker, blant annet om tilstandsrapporten av grunnskolen i Lavangen kommune.
Se hele møtet her
MalselvKommunestyremoter_2november2017Forside

Kommunestyremøte i Målselv:

MÅLSELV: Onsdag 1. november var det kommunestyremøte i Målselv, der det blant annet var orientering om barnehageutredning. Salangen-Nyheter var tilstede og sendte møtet på direkte.
Se opptak av møtet
 
Forside_ErikFurevik_FotoKaiMyhre

Mer moderne sivilforsvar:

SJØVEGAN: I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen at Sivilforsvaret styrkes med 13,3 millioner kroner til anskaffelse av nytt utstyr, og med 9,4 millioner kroner til en ny godtgjøringsordning for Sivilforsvaret.
Les mer
SigrunWiggenPrestbakmo_Forside

Kom med innspill:

SJØVEGAN: Salangen kommune har igangsatt arbeidet med ny samfunns- og arealplan. Kommuneplanens samfunnsdel skal gi føringer og målsettinger for ønsket langsiktig utvikling av Salangen kommune som samfunn og organisasjon. Nå ønsker ordføreren innspill.
Les mer
 
LenvikKommunestyre_28sept2017_Forside

Lenvik kommunestyre:

FINNSNES: Torsdag var det kommunestyremøte i Lenvik, der det ble diskutert ulike saker, blant annet om fiberutbygging i Lenvik kommune.
Se hele møtet her
ForsteStortingsdag_Forside

Første dag på Stortinget:

OSLO/TENNEVOLL: I går hadde tidligere lavangsværing Cecilie Terese Myrseth sin første dag i Stortinget som stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti.
Les mer
 


Hva skjer i Salangen

Søk i våre sider