Siden høsten 2016 har forskere sammen med elever og lokale jobbet med å kartlegge radioaktive forekomster i og rundt Orrefjell. Forskerne har tatt forskjellige prøver av planter og bergarter for finne ut omfanget av forekomstene. Orrefjell, som forøvrig innehar den største uranforekomsten i Norge, har bydd på et spennende forskingsobjekt for forskergruppa, og etter ett års arbeid er detaljkartleggingen godt i gang. De nye dataene forskerne ved Case Orrefjell har samlet inn er kombinert med tidligere data for å gi et mer nøyaktig bilde av forekomstene i Orrefjell. Det ble målt gjennomsnitt 134 Bq/m³ ute i Salangen og Strålevernets anbefaling for radon i private boliger er å ha en tiltaksgrensa på 100 Bq/m³, de oppfordrer folk om å måle hjemmene sine for Radon.

CaseOrfjell_Big.jpg
Under informasjonsmøte takket forskerne de dyktige elevene ved Sjøvegan videregående skole for å hjelpe med målingene. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN

Resultat av spørreundersøkelse
Hva vet innbyggerne i Salangen om radon? Forskergruppa la ut en spørreundersøkelse til innbyggerne i forbindelse med forskingsprosjektet. Resultatet av undersøkelsen gjorde det klart at hele 80% av befolkningen i kommunen ønsker mer informasjon om radon. - 62% av de som svarte på undersøkelsen vet at radon er forbundet med helsefare, forteller seniorforsker ved Statens Strålevern, Anne Kristine Normann under torsdagens folkemøte.

Se opptaket fra direktesending fra informasjonsmøtet: