Det foregår mye inne på den nye Extra butikken på Sjøvegan. Blant annet jobbes det nå med å montere den nye flaskepanteautomaten til butikken. Den nye maskinen blir i følge serviceteknikker Asbjørn Stenseth fra Tomra, helt i tråd med resten av butikken; raskere, mer praktisk og helt moderne. – Denne maskinen er mange hakk nyere og mer moderne enn den som står i den gamle butikken. På denne maskinen er det montert 6 kameraer i frontdelen som registrer flaskene, noe som betyr at det går en hel del fortere, og maskinen kan ta unna flere flasker over kortere tid, opplyser serviceteknikeren.