I en pressemelding kommer det frem at Polar Park endte med 2,3 millioner kroner i underskudd i 2017. – Det meget dårlige resultatet har bakgrunn i flere årsaker. Store og til dels uforutsette kostnader i forbindelse med oppgradering og innkjøring av det nye high end tilbudet Wolf Lodge bidro negativt i 2017. I tillegg slet parken med sykefravær, personalendringer og dårlig vær i sommermånedene, opplyser daglig leder ved Polar Park, Jens-Kristian Dybwad i pressemeldingen.


6 - 11 millioner i ny egenkapital
Men, selv om papiret viser røde tall for fjoråret har parken store planer for utbygging og øvrig utbedringsarbeid. Siden 2015 har Polar Park hatt en betraktelig vekst og det jobbes for tiden med å etablere en aksjeemisjon som vil bringe parken inn mellom seks og elleve millioner kroner i ny egenkapital. – Den nye kapitaløkningen vil bidra til å bygge flere hegn slik at vi kan tilby flere og nye dyr. Det skal blant annet bygges et nytt ulvehegn slik at parken kan få på plass et nytt avls par så snart som mulig. Ett annet tilbud som er ønsket er å reetablere fjellrev.  Parken trenger samtidig å få gjort et vedlikeholdsmessig løft samt å supplere nødvendige bygningsmessige investeringer, står det i pressemeldingen.