Fiskesesongen i Løksebotnvassdraget er forlengst over, og i følge lokale fiskere har sesongen vært relativt bra. Lokalkjente fisker Arne Raymond Martinsen forteller at grunnet sen vår har det vært gunstig vannstand for en jevn oppgang av både laks, sjøørret og sjørøye over en lengre periode en normalt. Arne Raymond har selv fisket i vassdraget nesten hele sitt liv og kjenner hver stein i elva og hver bukt i vannet, selv om han holder kortene tett til brystet slik en lokalkjent storfisker skal. - Slik det ser ut ligger det til at bestand på laks og sjørøye er i ferd med å ta seg opp etter en lengre lavperiode. På 1990 tallet var det eventyrlige sjørøyebestander, men siden slutten av 1990 tallet ebbet det av og bestanden ble bare en brøkdel av hva den engang var, forteller Martinsen til nettavisen.


Mye unormalt små sjøørret
Selv om vassdraget ikke er i dag det som det engang var er det fremdeles brukbart fiske i elva selv om det krever noe kjennskap til kulpene og hvor fisken gjemmer seg. I år har det vært store mengder små sjøørret, fra ett til tre hekto, dette mener mange er et resultat av det enorme luseproblemet som finnes i fjorden hvor vassdraget løper ut. Fisken velger å gå på elva før den egentlig skal kun for å slippe unna luseplagene. En annen lokalkjent fisker, som har tilbrakt mange timer langs vassdraget og i fjorden er Alvin Sagerup, han forteller han har fått både i elva og i fjorden flere sjøørreter nede i 20 centimeter som har vært så preget av lus, det har ved flere anledninger hendt han har talt over 100 lus på en og samme småfisk. - Det er forferdelig hvor drastisk lusebestanden har tatt seg opp de siste årene, vi har gitt rapporter til Mattilsynet, men det er noen år siden, og vi venter enda på svar, forteller Alvin Sagerup.

Loksebotn_fiskestatus2017_artikkelfoto.jpg
Det er høststemning. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.


- Lurvete av lus
Tidligere i høst var Rune Muladal fra Naturtjenester i Troms i Løksbotn for å drivdykke nedover elva med harpun for å ta ut oppdrett-, og pukkellaks. Selv han var sjokkert over antall små sjøørret som vender tilbake til elven fulle av lus, i tillegg det høye antallet lus på enkelte av individene. - Jeg var med Muladal under drivdykkingen, og han beskrev dem som "lurvete av lus". Han skulle selv sende en rapport til Mattilsynet. I tillegg har det vært store mengder pukkellaks i år, jeg vet det er tatt mellom 15 og 20 individer på stang, Arne Raymond (Martinsen) har fått 9 stykker alene, i tillegg til at Muladal skjøt 4 med harpun under drivdykkingen, forteller Sagerup.

Loksebotn_fiskestatus2017_artikkelfoto2.jpg
Gytingen er rett rundt hjørnet. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.


Skyldes ikke brudd på miljøkravene
At luseproblematikken henger sammen med lakseoppdrett er ikke til å legge skjul på. - Muladals forklaring på det enorme luseproblemet i vassdragene i regionen skyldes ikke noen brudd på miljøkravene som oppdrettsnæringen er pålagt, men heller at det er et for høyt antall anlegg på en for liten plass. Jeg syntes dette var en god forklaring, og er et viktig poeng i debatten om lukkede anlegg, forteller Alvin Sagerup.

Loksebotn_fiskestatus2017_header.jpg
Arne Raymond Martinsen har fisket mesteparten av sitt liv i Løksebotnvassdraget. FOTO: PRIVAT.