I forrige utgave av menighetsbladet Salmen var det vedlagt en giro hvor leserne kunne betale inn til menigheten slik at de skulle kunne få fortsette å gi ut menighetsbladet for Salangen. Sogneprest Grete Glemmestad forteller at de har fått inn en god del penger til å kunne fortsette å utgi bladet. – Det er en lettelse, og vi har jobbet opp nå mot sommernummeret som skal komme ut nå i slutten av denne måneden. Det er veldig koselig at vi kan fortsette å gi ut menighetsbladet vårt, sier sognepresten fornøyd.