Skolekorpset står for starten av konserten samt salg av kaffe, kake og lotteri, og avslutter konserten etter at elevene fra Kulturskolen har fått vist hva de har lært igjennom skoleåret. Mange har spilt sammen i band, noe innslagene i konserten vil bære preg av.


Lærer mer enn bare muskk
Kulturskolen er for elever fra skolealder og opp til videregående og er veldig populært blant elevene som ønsker å lære å spille ulike instrumenter i samspill med andre.– I Kulturskolen får de også opplæring i andre aktiviteter som tegning, samt hvordan det er å sette opp og redigere lyd og lys. Men i hovedsak er det instrumenter elevene er mest interessert i å lære å spille, sier kulturskolerektor Hans-Erik Børve som ønsker alle hjertelig velkommen til konsert.