Boka er et resultat av et enormt omfattende arbeid. De to kompisene, Ard-Eirik Hermansen og Jonny Nutti har samlet på navnene siden 90-tallet. – Vi to er sammen ganske interessert i alt som går på samisk kultur, sier Hermansen.


Kulturprisen
Tilbake til 2008 vant Ard-Eirik Hermansen kulturprisen i Lavangen. Prisen ble utdelt på grunnlag av en mangeårig innsats for blant annet innsamling av fotografier og synliggjøring av samisk kultur. Han var på den tiden den yngste til å ha blitt tildelt en kulturpris i Lavangen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

samiske_stedsnavn_ingress2.jpg
Jonny Nutti og Ard-Eirk Hermansen er forfatteren bak boka. FOTO: SANDER JOHANNES KARLSEN

Analyse
Forfatteren har gitt hvert navn i boka en kort analyse. Navnene er satt opp på et kart og har en kartreferanse.

Må komme nå
– Det er viktig at denne boka kommer nå, står det i pressemeldingen i forbindelse med utgivelsen av boka og stedsnavnseminaret. Mye av kunnskapen rundt både samisk kultur og samiske stedsnavn er lagt bort og glemt. Med å gi ut en bok nå sikres nesten 500 samiske stedsnavn.  – Dette er et krafttak vi valge å ta i 2016, og vi er stolte av boka vi nå skal gi ut.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

samiske_stedsnavn_ingress3.jpg
Det første man ser når man blar om boken er noe som ser ut som et kart, bare med stedsnavnene. FOTO: SANDER JOHANNES KARLSEN

Sametinget hjalp
For at boka skulle bli til trengte forfatterne gode midler. Det skrives da i pressemeldingen at boka ble til med støtte fra Sametinget. Sistnevnte støtter ofte slike tiltak for å bevare og videreføre samisk kultur. – Med å få navnene i boka kan våre neste generasjoner lære og lese selv, sier Ard-Eirik Hermansen.

Samisk forlag
Det er det samiske forlaget Skániid girjie som gir ut boken sammen med de to forfatterne. For dem er det viktig at denne boken kommer ut nå.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

samiske_stedsnavn_ingress4.jpg
Boka har fått tittelen "Samiske stedsnavn i Spansdalen" etterfulgt av en samisk tittel. FOTO: SANDER JOHANNES KARLSEN

Seminar
Lanseringen av boka foregår i første omgang med et stedsnavnseminar lørdag 7. juli kl. 12.00. Dette arrangeres av Spansdalen Historielag på Spansdalen Grendehus. Andreomgang foregår på festivalen Márkomeannu i Evenes 28. juli kl. 13.00.