Under årsmøtet til Salangen Arbeiderparti torsdag den 8. mars ble Svein Ivar Strømseth valgt til ny leder med Ingrid Frantzen som ny nestleder. I tillegg hadde de en liten markering av kvinnedagen hvor blant annet Tonje-Helen Gundersen snakket litt om likestilling og Inger Strand spilte en sang som sto hennes hjerte veldig nært; Carole Kings Child of Mine som Strand selv hadde oversatt.

AP_aarsmoete_artikkkeltotoo.jpg
Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk hadde også tatt turen til Salangnen for å delta på årsmøtet. Her snakket han blant annet om regionreformen. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN

APs nye ledelse
Det var tidligere nestleder Svein Ivar Strømseth som ble valgt til ny leder i Salangen Arbeiderparti og Ingrid Frantzen som ble valgt til ny nestleder. – Vi har også fått ett ganske kompetent styre bestående av blant annet Sveinung Nyvoll og Kim Håkon Pedersen, forteller medlem av Salangen Arbeiderparti, Gunnar Sæbø til nettavisen.