Så langt har de fått kjørt vei for å få ned utstyr og begynt riggingen. Gjengen som har påtatt seg arbeidet med å utbedre fem laksetrapper i Salangsvassdraget har nå ankommet Salangen og i ukene fremover vil det jobbes intenst med å få gjort så mye som mulig før vårflommen setter inn. Kasserer i Salangsvassdraget Fiskeriforening, Roger Simonsen forteller at ettersom mesteparten av arbeidet er i den nederste trappen ved Langfoss så er det her arbeiderne vil starte. Det er enda usikkert når arbeidet vil være ferdigstilt og om de vil rekke alt før fiskesesongen starter, men at de da er nødt til å fortsette til høsten. – Det får bli opp til værgudene, forteller Roger Simonsen til nettavisen.