Med en stab på seks mann, en stor traktor og en stor hjullaster, utstyrt med både skufle, skjær, strøaggregat, fres og annet nødvendig utstyr føler Salangen kommunes vedlikeholdsavdeling seg nå klar til å holde snøen i sjakk ved Sjøvegan- sentrum og de kommunale veiene vest for Medby. - Vi har utvidet vedlikeholdsavdelingen med en ny ansettelse og har gitt opplæring til mannskapet på de maskinene som skal brukes, forteller enhetsleder ved teknisk avdeling, Reidar Berg.