I forrige uke var nettavisen i Kistefossen å snakket med Ole Helge Engmo som er en av de som er med på dette ganske omfattende utbedringsprosjektet som skal utføres på laksetrappene i Salangselva. Her er det kun moderate utbedringer som skal utføres, i hovedsak å flytte åpningen på den nederste terskelen for å gjøre den mer markert for fisken, og dermed gjøre det lettere for laksen å finne frem. – Vi har nå fått saget ut ny åpning og skal nå få armert og forskalet før vi støper igjen den gamle åpningen. I tillegg skal det settes opp telleapparat i denne trappen noe vi håper å ha klart før sesongen, forteller Engmo til nettavisen.

 

*Saken fortsetter under bildet
laksetrapp_header.jpg
Bratt, men flott. Arbeiderne fra Multibetong AS synes tilgivelsene ved Langfoss er påfallende vakker. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN 

Jevn vannøring er nødvendig
Den største jobben utføres i Langfossen. Her er det Narvik-entreprenøren Multibetong AS som har påtatt seg den kanskje krevende jobben. Styremedlem i Salangen fiskeriforvaltning, Roger Simonsen forteller at her skal det settes opp to nye terskler i tillegg til øvrig utbedringer. Dette i den nederste av de i alt fire trappene i Langfoss. – Her har de også sprengt ut en renne som fisken kan følge videre opp til neste trapp og som i tillegg vil være med å øke vannføringen i trappa når det er lav vannstand i elva, opplyser Simonsen.

laksetrapp_forskaling.jpg
På grunn av porøst fjell har de vært nødt til å borre 50 cm ned i fjellet for å sørge for at terskelen er forsvarlig ankret. Ved Langfoss kan naturkreftene være utilgivelige og trappen har fått store skader grunnet isgang, noe som er grunnen til at den ikke har fungert skikkelig de siste årene. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN 

Bratt og porøst fjell
Både i Kistefoss og i Langfoss skal det settes opp telleapparat. Fisketellerne vil gi verdifull data som vil kartlegge fiskens oppgang. Slik det har vært frem til nå er det Langfossen som har vært den største hindringen for fiskens videre oppgang i Salangselva ettersom trappen ikke har fungert slik den skal på grunn av slitasje. – Vi har i hvert fall fått unnagjort det verste arbeidet i Langfossen nå. Ettersom fjellet er ganske porøst var det utfordrende å få sprengt ut renna, noe som medførte at fire mann måtte bruke flere dager på å grave bort massene som ble igjen etter sprengningen. Det er et såpass vanskelig terreng at det ikke er mulig å få maskiner ned dit. Under støypingen bli det bli brukt helikopter, forteller Roger Simonsen.

 

Les også:
Tirsdag startet arbeidet
– Vil gi en betydelig økning