1 Januar 2019 er Anne Grethe Olsen på plass som fylkeslege og avdelingsdirektør hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Hun har allerede satt seg flere mål i sin nye stilling. - Som leder ligger det en utfordring i å slå sammen to organisasjoner til én, men det gir også muligheten til å styrke kompetansen som en helhet, forteller Olsen i en pressemelding. Hun mener veiledningsfunksjonen kan tas i bruk for å bidra til nytenkning og å møte utfordringene på en god måte. - Primær og spesialhelsetjenesten må gå framtiden i møte med å samhandle bedre slik at tjenestetilbudene gis med tilfredsstillende kompetanse på rett sted, sier Olsen.

Spennende jobb
Olsen har vært allmennlege både på UNN og Hammerfest sykehus og kommuneoverlege og fastlege i Hammerfest. I tilegg har hun jobbet som smittevernoverlege i helse nord og samhandlingssjef på UNN. Men etter 23 år bestemte hun seg for å prøve seg i helseforetaksystemet, der hun i flere år har engasjert seg i fagforeningsarbeid. - Jeg takket ja til stillingen fordi det er en faglig spennende jobb, sier hun i en pressemelding. Olsen legger avsluttende til i pressemeldingen at hun kan få bruk for både kompetansen sin og all erfaring hun har opplevd gjennom sine år innenfor helsesektoren.