Dansegruppa Sælongan var i 10 år et populært fritidstilbud for barn fra skolealder og oppover. På det meste var ca. 30 barn med på dansing, og i løpet av de 10 årene vi dansa var til sammen ca. 100 barn innom. Det er nå bestemt at dansegruppa skal «legges ned».


Hvem skal få overskuddet?
Da vi i 2011 avslutta siste sesong hadde vi ca. 25000,- på bok. Disse pengene ønsker vi nå å gi til gode kulturtilbud til barn i skolealder. Vi som satt i det siste styret for Sælongan ønsker derfor å få inn søknader der dere forteller litt om kulturtilbudet og hva dere ønsker pengestøtte til. Kanskje det er behov for bekledning til dansegruppa/koret/musikkgruppa, noen skal dra på kurs for gruppa/laget og ønsker økonomisk støtte eller man ønsker å leie inn instruktør til et kurs. Dette er bare noen eksempler på prosjekt vi kan støtte. Det er styret som bestemmer hvem som skal få penger, og vi ønsker i utgangspunktet å støtte flere prosjekt dersom det kommer inn flere søknader. Styret består av Trude Lund, Reidar Berg, Inger Spansgaard, Veronika N. Daleng, Gøril Daleng og Siv Inger Skaug.

Send søknad på mail til:

trulu@online.no eller veronikan.daleng@gmail.com

Søknaden må være inne seinest 1.mars 2018.