Under skolevalget tidligere samme dag nevnte Kristiansen, en av debattantene, Larsen og Salangen-Nyheter: — Vi vil at mennesker som Jon Henrik skal kunne fortsette å gjøre sitt beste, da kommunens oppgave skal være å oppbygge folk, heller enn å nedbygge de. Som medlem av FpU søker Kristiansen å vise støtte til Larsen på grunn av tidligere valg gjort av kommunen som fjerner den betydelige daglig støtten Larsen tidligere har fått via BPA (brukerstyrt personlig assistent). 

Oppbygging av folk 02.jpg
FpU-representantene hører hvordan frataket av BPA-støtte har påvirket Larsens hverdag. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

Gulrot fremfor pisk
I løpet av besøket forteller Kristiansen litt om hva FpU står for innen miljø, utdanning og sammenslåing. Angående miljø sier han at de ser at utslippene har gått ned i veldig stor grad. — Vi har hatt storsatsing på elbiler og har gjort de billigere for folk å kjøpe og å eie, forklarer han, og peker ut at politikken deres handler om gulrot fremfor pisk, der gulroten, belønning, er et miljøvennligere samfunn. — Ja, vi har også sett problemene med elbiler, særlig med kalde vintre oppe i nord, men vi ønsker å utbedre tilbudet og få opp flere ladestasjoner, sier han ved videre spørsmål.


Ønsker å forbedre tilbud
Om utdanning og sammenslåing fortsetter Kristiansen med at FpUs ønske er at elevene skal ha mest mulig å si i skolehverdagen, da det er deres fremtid det er snakk om. — Vi ønsker å utvide yrkesfag, eller utvide tilbudet med spesialiserte områder innen yrkene, sier han, og smiler når han legger til at de allerede har fått innført Livsmestring som et fag i grunnskolen slik at elevene skal være bedre forberedt i møtet med fremtiden. For sammenslåing drar han frem Sverige som eksempel: — Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge, men halvparten av kommunene, og vi ser at de utøver et bedre tilbud til befolkningen. Han forklarer at FpU ønsker å gjøre det så attraktivt som mulig for ungdom å bosette seg i distriktene, med flere lærlingplasser, utviklede jobbmuligheter og utvidet kollektivtransport. — Vi søker å gi et bedre tilbud til folk for at de skal ønske å bosette seg i distriktene. Salangen-Nyheter og MIKI-Senteret er et slikt tilbud.

Oppbygging av folk 11.jpg
Larsen forteller om mulighetene Salangen-Nyheter og MIKI-Senteret tilbyr. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.

Utrolig lærerikt
Både Tennholm og Skjærstein mener det har vært utrolig lærerikt å se hvordan Salangen-Nyheter drives, og å høre hvordan det styrker nærmiljøet. De ønsker å kontakte andre partier for å vise det tilbudet Salangen-Nyheter gir nærmiljøet, og håper andre kommer til å se det. — Det er viktig at man blir sett, heller enn å bli borte i systemet, sier Tennholm, og ser på hvordan Larsen tidligere har brukt bedriften til å gi støtte til folk som har vært i fare for å forsvinne i systemet. — Det er et ekstremt fint tilbud, og vi håper kommunen lar ham fortsette med dette, legger Skjærstein til.

Oppbygging av folk 14.jpg
Er fornøyde med besøket. Fra venstre: Solveig Skjærstein, Jon Henrik Larsen, Martine Tennholm og Sindre Kristiansen. FOTO: KATRINE L. A. HJULSTAD.