Onsdag 17. juni vedtok Stortinget at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i fremtiden.

Det er både Salangen frivilligsentral (SAFA) og Ibestad frivilligsentral svært godt fornøyd med.

- Dette er veldig positivt for oss som er i en liten bygd. Vi håper at dette blir øremerket slik at kommunene ikke kan bruke dette helt som dem vil selv, forteller Anna Aglen Løkse ved SAFA.

Slik som før får SAFA 400 000 øremerkede kroner fra staten, via kommunen, til sentralen.

- Dette sikrer at vi kan gi brukerne av tilbudet kan dra nytte av dette, sier hun.

Geir Arne Ekman er daglig leder i Ibestad frivilligsentral, men er i pappapermisjon. Han tok seg likevel tiden til å svare på hva han og Ibestad frivilligsentral synes om vedtaket i Stortinget.

- Vi er selvfølgelig kjempeglad for at de har tatt til fornuft og endret på tilskuddsordningen. Det handler om forutsigbarhet. Dette gjør at vi kan planlegge framover, sier Ekman.

Han mener vedtaket gir rom for planlegging.

- Vi har vært i en boble som har gjort at vi ikke har turt å legge langsiktige planer. I utgangspunktet visste vi at vi kom til å drifte ut dette året, så kom det en endring hvor avgjørelsen ville bli utsatt. Nå er det endelig avgjort at vi får fortsette som vi har gjort til nå. Vi er veldig takknemlig for arbeidet som er lagt ned av lokalpolitikere, sier han.

Vedtaket sikrer at Ibestad frivilligsentral kan være "på ballen" hele tiden.

- Dette gir oss en langt større handlingsfrihet til å igangsette tiltak. Vi ønsker å være på hugget når vi får henvendelser. Med en solid økonomi i bakhånd kan vi igangsette disse fortløpende, sier han.

Frivilligsentral_FORSIDE
FORNØYD: - Vi er selvfølgelig kjempeglad for at de har tatt til fornuft og endret på tilskuddsordningen, forteller Ekman, som for tiden er i pappapermisjon. FOTO: PRIVAT