Det skriftlige innholdet til de nye gårdsbøkene for Salangen går sin gang og er i trygge hender hos forfatter Oddbjørn Knutsen, men av bildemateriale er det enda mye som gjenstår. Derfor oppfordrer kultursjefen nå alle salangsværiger om å finne frem gamle fotoalbum og se om de har bilder som kan være verdifulle for bygdeboken. - Det vi er på jakt etter er gamle bilder (frem til 1960) av gårdsbruk, gamle flyfoto, portretter (gårdseiere og gårdsarbeidere) eller bilder som viser daglige gjøremål. Allerhelst burde eieren av bilde legge ved en beskrivende tekst om hva bildet viser, navn på personer, gårdsnavn, og eventuell annen vesentlig informasjon om bildet. For de som har noe å bidra med bes det henvende seg til kuturkontoret, opplyser kultursjef Kurt Jan Kvernmo. I tillegg til bildemateriell er det også sterkt ønsket å få en familiekatalog fra lokale familier og gårder. - Vi ønsker og å få en familiekatalog fra gården, i fra hvem som har bodd der fra 1930 til 1960, opplyser Kvernmo.