Ordfører i Salangen, Sigrun Wiggen Prestbakmo jubler høyt over kontrakten som endelig er kommet på plass. Kontrakten har en varighet på tre pluss tre år, og gir 40 plasser. -Vi er glade for fortsatt drift,og forutsigbarhet for organisasjonen, sier ordfører Wiggen Prestbakmo. Hun er snar med å gi ære til de ansatte ved mottaket, som har jobbet med anbudskonkurransen og i kommuneorganisasjonen forøvrig!. - Dette sikrer viktige arbeidsplasser i Salangen, og bidrar til at mottaket kan fortsette den viktige og gode jobben for enslig mindreårige asylsøkere, avslutter ordføreren.