Siden Salangen historielag ble stiftet i 1985 har de gitt sitt beste for å publisere Årbok for Salangen hvert år, og nå er utgaven for 2019 klar til å kjøpes. Historielaget arbeider med å registrere og bevare kulturminner og med å spre informasjon om historien i regionen vår. Jostein Sagerup er enda trofast redaktør for årboka, og med historelagets nye leder, Harald Hardersen kan de bekrefte at det stadig dukker opp flere ting å skrive om. – Vi har våre faste bidragsytere som nært sagt sender inn historier hvert år, sier Sagerup, mens Hardersen legger til at det ikke minker på fortellinger. – Det dukker opp mye som fanges fra "forglemmelsens klør", kommenterer Hardersen.

aarboka_for_salangen_2019_FRA_KONFERANSE_INGRESS3.jpg
Leder i Salangen Historielag, Harald Hardersen mener det er viktig å få fram betydningen årbøkene i Salangen har for kulturhistoren til kommunen. – Det er nesten ikke et sted hvor Salangenårboka ikke har vært, sier han.

Historer fra krigen
Harald Hardersen og Jostein Sagerup går igjennom innholdet til årets utgave av Årboka for Salangen, og blant de første sidene bemerker Sagerup en historisk tilbakeblikk, skrevet av Kurt Jan Kvernmo om krigsminneløypa Salangen - Lavangen - Gratangen. – Det er en ny fokus på kampene som foregikk i nord under krigen, spesielt narvikutsnittet med bøker og film. Jeg er glad for den nye trenden som setter søkelyset på krigsavsnitt i nord, istedenfor kun Østlandet og Trøndelag, sier Hardersen. Sagerup forteller de har mange historier tradisjonelt i årboka hvert år, men at neste år blir litt ekstra spesiell. – Det er en tragisk 80. års-jubileum for utbrudd av krigen, med to sentrale tekster som ligger på lur og omhandler Salangen i 1940. Det blir å inkluderes i til neste utgave, avslører Sagerup.

Viktig belysning
Årets utgave har flere utsnitt fra blant annet Ytterbygda, Seljeskogen, Sjøvegan og Sørsiden, og arbeidet for neste årbok er allerede i planleggingsfasen. Harald Hardersen forteller at historielaget skal intervjue en del folk i forbindelse med kulturminneplanen, og at disse skal bli tatt opp på lyd. – Vi har fått laget en nettside som vi skal holde oppdatert, og vi har en mulig plan framover å gjøre mer digitalt tilgjengelig, da med lydopptak eller bildearkiv, forklarer Hardersen. Sagerup legger avsluttende til at de også har en egen spalte på kulturprisen i år, og vil løfte fram vinneren, May-Anne Winstanley. – Hun har i en årrekke bidratt sterkt til å pynte opp Sjøvegan med flotte blomsteroppsett. Hun har holdt seg veldig anonym, men fortjener enda masse skryt, avslutter Sagerup til nettavisen. Årboka for Salangen 2019 skal i første omgang selges fra dør til dør i området før den gjøres tilgjengelig i butikkene i kommunen.