Selv om Bakkemo forteller at det var færre som stemt i år enn for fire år siden, mener hun det føltes som om det var en jevn strøm med folk hele tiden. — Jeg hadde så mye å gjøre under valget i dag at jeg ikke hadde tid til å ta frem strikkingen, sier hun ved intervju.


Spennende med nye folk
Om den nye sammensettingen av menighetsrådet forteller hun at de nye faste medlemmene, i tillegg til henne selv, er Andreas Bay, Veronika Helen Nylund, Lars Andreas Nesje, Sissel Fjellstad og Torulv Klausen, i tillegg til varamedlemmer. — Det er spennende med nye folk på jobben, og nye friske tanker, sier hun. Av de åtte faste medlemmene, er det bare henne selv og Nesje som har sittet før. Hun ser frem til se rådets nye ansikter.


Menighetsrådet konstituerer seg selv
Om menighetsrådet sier hun blant dets oppgaver er det å ta seg av gravlunden. — Det er kanskje det folk er mest interessert i, ler hun. Menighetsrådet konstituerer seg selv, forteller hun, og leder blir bestem på møte 17. oktober. — Det kunne vært flere som hadde stemt, sier hun til slutt, men mener kirken er der for alle, uavhengig av om de stemte eller ikke.