Valgprogrammet for Lavangen Høyre klargjøres i løpet av mai-måned, men 1.kandiaten for partiet, Svein Sæther har et klart personlig ønske om hva han ønsker skal skje i bygda. – Vi trenger ingen revolusjon i Lavangen. Vi har det veldig bra, men det er kanskje noe man kan bli enda bedre på. -Jeg ønsker at vi skal kunne tilby aktivitet til de eldre som greier noe aktivitet. Dette både på sykehjemmet og hjemme hos de eldre. Motto må være: Lev livet - livet ut!, sier 1.kandidat for Lavangen Høyre. Han sier videre at vi må tilsette aktivitetsleder i helsetjenesten. Frivillighetssentralen kan være behjelpelig med aktiviteter. Vi skal også videreføre besøksvenn-tilbudet som nettopp er kommet i gang, slår han fast.


Friluftsundervisning
Sæther har også et ivrig ønske om å kunne få til mer undervisning på skolen i friluft. Spesielt for de som plages med sitte i ro i timene. – Å få ut ungene på mer «lek og læring» burde ha mer fokus. Mange fag kan kombinere friluft. Matematikk og geografi er to gode eksempler som utmerket godt kan tas ute om mulighetene er der. Det er en grei ønske å få glade og motiverte elever på en annen måte enn å sitte låst fast ved pulten hele dagen. Motivasjon er ikke en bryter man skrur av og på, sier Sæther.


Nei takk, eiendomsskatt
En klar strategi for partiet Lavangen Høyre er å vise sterk motstand mot eiendomsskatt i kommunen. – Vi har greit oss så langt uten eiendomsskatt, og vi vil fortsette uten. Noen mener de offentlige kan styre pengene bedre enn dem selv, men vi vil ikke gå inn for å bli ranet eller, bemerker 1. kandidaten. En klar valgprogram for Lavangen Høyre legges fram i mai.