Med mye som skjer i lokalmiljøet på Ibestad, er det kjekt å skape en platform der man kan personlig informere beboerne i kommunen på en enkel og effektiv måte. De siste 3 årene har Dag Sigurd Brustind arrangert en samkomst - «Tilstandsrapport Ibestad» - der tilbakemeldingene har vært god. Derfor ser han nytten i å fortsette tradisjonen. – Det var bra besøkstall de siste gangene jeg hadde en tilstandsrapport. Det legges opp til 2 timer der jeg informerer om det som skjer i kommunen, også er det selvfølgelig bevertning med kaffe og kanskje noen vaffelkaker også, sier Brustind. 

Utvikling på Ibestad
Det legges opp til en trivelig kveld på kulturhuset på Ibestad, og ordføreren bemerker det er fullt mulig å stille spørsmål under det åpne folkemøtet. – Vi skal ta opp en del av den generelle utviklingen på Ibestad. Da blant annet oppstarten av byggingen av det nye sykehjemmet og omsorgsboligene, vedtaket om et nytt rådhus, tunnelutbygging og veistrekninger som skal utbedres. Vi skal også ta opp fibersatsingen som sluttføres, så det blir interessant å se hvordan det går, sier Brustind og legger til videre at det skal diskuteres flere andre saker også. – Jeg oppfordrer alle som er engasjert i det som skjer om å møte opp og ta en del av samtalen, avslutter Brustind.