Første fasen er gjennomført med å få godkjenning av Salangen kommune om å skape hyttetomter i Elvelund er utført. Jan Inge Stig Bakli jobber med prosjektet, og påpeker de har en lang vei å gå før noe som helst utbygging skal starte. – Vi har fått godkjenning av Salangen kommune, men har enda ikke fått på plass noen reguleringsplan, og naboene som har eiendom som grenser tomtene skal snart få informasjon, forklarer Bakli. Med et stort trykk på hvis om alle instansene blir enige om prosjektet, legges det til rette for opp til hele 14 hyttetomter - på 1 mål hver - som blir mulig å selge.


Opparbeide området
Bakli har som mål at alle instansene får informasjon og muligheten til å være enig med utarbeidelsen slik at vintersesongen kan brukes på å få på plass en reguleringsplan. Ut i fra ønskene som Bakli har for området er tankene relativt klare. – Hvis jeg får det til, vil vi prøve å opparbeide vei, kloakk, vann, strøm og fiber til hver tomt. Skal dette være mulig, må noen av naboene godta at det blir å graves på deres tomt. Den dialogen er neste arbeidslista mi, sier Bakli fornøyd og legger avsluttende til at han har trua på prosjektet. – Hvis jeg får dette til, trur jeg det blir veldig bra, avslutter Bakli til nettavisen.