Med ruskeværet som står på i landsdelen for tiden er det å forvente at det er reduserte kjøreforhold langs veiene. Driftsleder ved veitrafikksentralen, Siril Veiåker Nilsen opplyser at det for tiden er stengt på Kvænangsfjellet på grunn av uvær og at info-skiltet på Storslett i Nordreisa kommune ikke viser korrekt informasjon, og at de ikke har lyktes med å rette feilen enda, men oppfordrer alle bilister om å sjekke nettstedet 175.no for å få korrekt informasjon om veiene.


Ingen bruer stengt
Ellers opplyses det om at ingen bruer er stengt pr. fredag ettermiddag, men ferga til Arnøya er for tiden innstilt. Langs den værharde Kapperdalen på Senja er det for tiden kolonnekjøring, og langs E6 ved Fossbakken i Lavangen er ene feltet stengt grunnet utforkjøring. Klikk her for trafikkmeldinger175.no