På bildet: Førstekonsulent Roar Olsen fra Statens vegvesen var i går på
befaring på Sjøvegan ilag med politiet.


Et "team" fra Statens vegvesen var i går på Sjøvegan for å ta en befaring i sentrum. Her skulle man komme fram til om Sjøvegan lå bra eller dårlig ann når det kom til trafikksikkerheten. Førstekonsulent Roar Olsen (bildet) kunne fortelle at man har satt fingeren på en del tilfeller i sentrum som absolutt må utbedres og som ikke kommer til å komme på de store summene heller. - Det er en del sikkerhetsproblemer i sentrumsbildet. Det er dårlig sikt i kryss, avkjørseler ol. forteller Olsen ovenfor nettavisen. - Vi har sett litt på rekkverk som må byttes ut til dagens standard, samt å se litt på avkjørsler som kan stenges for å unngå konfliktområder i forbindelse med trafikken i sentrum, forteller Olsen.


Mange ulykker
Igjennom de ti siste årene har det skjedd seks ulykker i sentrum der man har hatt personskader innvolvert. Dette på en veistrekning på rundt 700 meter i sentrum. - Dette er mye på en slik kort strekning, forteller Olsen bekymret. De trafikksikkerhetsmessige problemene som er å finne i sentrum vil nå vegvesenet legge inn på sin prioriteringsplan. Men det kan ta litt tid før dette vil bli ordnet. - Probleme skal være gjort noe med innen 2012, konstaterer Olsen ovenfor nettavisen. Men dette er ikke dyre tiltak vi snakker om, så jeg tror at det kan fort bli prioritert raskt, understreker han. Representant fra lensmannskontoret i Salangen var også med i går på befaringen, først og fremst som kjentmann og for å komme med politiets syn på trafikksikkerheten i sentrum av regionsenteret.
Foto: Jon Henrik Larsen