Onsdag denne uka hadde kommunen sitt siste kommunestyremøte som varte fra kl. 11.00 på formiddagen til utpå kvelden. Under møtet ble det diskutert rammebudsjettet for Salangen kommune for årene fremover.


Skuffet over vedtaket
Høyre- representant i Salangen, Terje Bertheussen er skuffet over at alle forslagene fra hans parti på budsjett og økonomiplanen ble nedstemt. - Årets budsjettforhandlinger er over. Vi i Høyre skal være fornøyd over å ha levert et godt helhetlig forslag i år igjen. Dessverre ble alle våre gode forslag nedstemt. Først av alt, som eneste parti i Salangen hadde vi forslag om reduksjon av eiendomsskatten! Arbeiderpartiet tok til og med til ordet fra talerstolen om at de har lagt all reduksjon av eiendomsskatten på is i kommende periode, synd for de som stemte på dem ved valget og som syntes dette var en viktig sak, sier Terje Bertheussen bestemt.


Usikkerhet
For å kunne få finansiert store deler av budsjettet ble det vedtatt å redusere kommunale veterinærstillinger. - Vi i Høyre er heller ikke stolte av flertallets oppsigelse av kommunal veterinærtjeneste. Jeg er glad vi i Høyre ikke driver slik politikk, at "enkeltansatte" blir sagt opp fra kommunestyrets talerstol. Det blir nok kjiipe dager for den fra administrasjonen som en av de nærmeste dagene må fortelle de triste nyhetene. Forslaget kom ut i fra det blå og skaper stor usikkerhet for personene, avslutter Terje Bertheussen. Salangen kommune tar opp sine egne kommunestyremøter selv og opptaket fra møtet onsdag, er søndag ettermiddag ikke blitt klart.