Som en del av det å være forberedt for en hver skarp situasjon innenfor brann og redning, holdt Salangen Brann og Redning lørdag en større øvelse.

Øvelsesobjektet var et mangeårig ubebodd hus på Labergshaugen, som i følge naboer kalles for Lilljedal- huset. Eierne av huset hadde gitt sin tillatelse til at brannvesenet kunne brenne ned huset i forbindelse med øvelse. 

Brannvesenet startet allerede med øvelsen fra i 10-tiden lørdag formiddag.  Mannskapets 14 møtende brannkonstabler ble drillet i sine ferdigheter innenfor røykdykking. 

Senere på ettermiddagen tok flammene mer og mer tak i huset, og det ble overtent. Da fikk mannskapene øvet på en kontrollert nedbrenning og dens scenario.

Se videoreportasjen ovenfor.

fikkovetmannskapenebig.jpg
Det brant godt når flammene tok overhånd på det gamle huset på Labergshaugen. Brannvesenet hadde hele tiden kontroll med flammene. FOTO: JON HENRIK LARSEN