Onsdag 21.oktober hadde Ibestad Arbeiderparti møte hvor de hadde besøk av Geir Ove Bakken fra Finnmark Arbeiderparti. Tidligere på dagen hadde Bakken vært rundt i kommunen og besøkt Breivoll Marine Produkter AS og Kleiva Fiskefarm AS. 

På turen fikk Bakken både se og oppleve veiene rundt seg. Han utaler seg om de dårlige veiene i Troms og sier Troms muligens har det største etterslepet på fylkesveiene. 

I en samtale som nettavisen har hatt med Hugo Salomonsen fra Ibestad Arbeiderparti ble det sagt at forholdet på veiene skulle behandles i desember og at veistandarden i Troms er mye værre enn den er i Finnmark.

- Vi kan ikke forskutere ett svar nå på hva som vil skje med veiene, sier gruppeleder Hugo Salomonsen til nettavisen.

IbestadArbeiderparti-big2.jpg

Veikvaliteten diskuteres i møtet som foregikk onsdag kveld. FOTO: IBESTAD ARBEIDERPARTI